Korte omschrijving van de training

Steeds meer jongeren glijden af naar (licht)crimineel gedrag. Het bieden van perspectief wordt steeds moeilijker, en aansluiten vanuit de hulpverlening bij de cultuur van de straat die deze jongeren met zich meebrengen wordt ook steeds moeilijker.

Streetcare richt zich als methodiek op het anders kijken, anders denken en anders werken met deze jongeren. Inzichten van de straatcultuur, een vernieuwende kijk op de inzet van preventie en een diepgang op aansluiten bij het gezinssysteem waarbij de Straatcultuur een wezenlijke rol in de dynamiek speelt komen aan bod.

Met deze training krijg je handvatten wat nodig is om in verbinding te komen met deze doelgroep, leer je vanuit deze verbinding grenzen stellen en ben je in staat het gezinssysteem te betrekken bij deze aanpak.

Leerdoelen en beoogde resultaten

 Doel van de training

De professional is in staat aan te sluiten bij de doelgroep jongeren die afglijdt richting (licht) crimineel gedrag, en is vanuit deze verbinding in staat om op adequate wijze grenzen te stellen om verder verval te voorkomen.

Resultaat van de training

Na deze training heeft de professional;

– Voldoende kennis van de straatcultuur;

– Een goed zicht op het preventieve voorliggende veld;

– handvatten om te werken vanuit presentie;

– handvatten om te laveren tussen repressie en preventie;

– Inzichten om gezin systemisch te werken met de straatcultuur als uitgangspunt;

– geleerd meervoudig partijdig te communiceren binnen het gezinssysteem;

Na deze training heb je geleerd maar ook ervaren hoe het is om vanuit presentie te werken. Je bent in je dagelijkse praktijk in staat om aansluiting te vinden bij een complexe doelgroep jongeren wat afglijdt richting (licht) crimineel gedrag. Je bent in staat om praktische interventies toe te passen die effect hebben op zowel de individuele ontwikkeling van de jongere als de dynamiek binnen het gezinssysteem.

Opzet van de Training:

De training is een combinatie van theoretische kennis gecombineerd met praktische toepassing. Interactie en ervaringsleren staan centraal gedurende deze training.

De training geldt als een verdieping op het boek Streetcare. De volgende thema’s en methodieken zullen aan bod komen;

 • Straatcultuur van jongeren;
 • Straatcultuur in relatie tot het gezinssysteem;
 • Meervoudige partijdigheid en contextueel werken;
 • Werken vanuit verbinding, gezag en perspectief;
 • Transactionele Analyse;
 • Bindingen van Hirschi in relatie tot criminele ontwikkeling;
 • Presentietheorie

Naast theorie en toepassing zal reflectie op het eigen normen en waardenkader in relatie tot de doelgroep centraal staan gedurende deze training. Elke deelnemer ontvangt het boek Streetcare

Datum: 13 oktober 2021
Tijdstip: 09.00 – 17.00
Locatie: Pons Academie
Museumlaan 2
3581 HK Utrecht
SKJ punten: 6.6
SKJ209304
Kosten: 255,00 exclusief BTW
inclusief het boek Streetcare
inclusief koffie thee en lunch

Ik kom naar deze training

  Factuuradres

  * verplicht

  By |Published On: 6 juni 2021|Categories: Geen categorie|

  Deel dit verhaal, kies uw platform!

  Als je goed kijkt kun je iedere dag iets moois zien

  Als je goed kijkt kun je iedere dag iets moois zien