Korte omschrijving van de training

Steeds meer jongeren krijgen te maken met de verleidingen van de straat. Ze gaan meer leven naar de normen en waarden van de straat en dreigen steeds meer binding met hun thuis en de maatschappij te verliezen. Binnen de gezinnen ontstaat er een negatieve spiraal. Deze leidt meer dan eens tot een gezagsvacuüm. De reeds eerder ontwikkelde werkmethoden in het pedagogisch begeleiden van gezinnen sluiten niet voldoende aan bij deze problematiek. Het ondersteunen van deze processen vraagt daadwerkelijk een andere benadering. Door het volgen van deze training krijg je als professional de juiste handvatten mee om aan te sluiten bij gezinnen waarbij deze problematiek een rol speelt. Je leert vanuit een meerzijdig partijdige aanpak de ouders begrijpen wat hun kind nodig heeft. Tegelijkertijd leer je zelf anders kijken naar wat deze jongeren nodig hebben. Het is een enerverende training waarin weten, snappen en ervaren centraal staan.

Leerdoelen en beoogde resultaten

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer voldoende basiskennis opgedaan over de ontwikkeling van een jongere binnen de straatcultuur. Is de kennis over de criminele ontwikkeling vergroot en heeft de deelnemer handvatten gekregen om actief bij te dragen aan gedragsverandering. Daarnaast heeft de deelnemer voldoende handvatten om samen met het gezin terug in verbinding te komen met de jongere, teneinde verder afglijden of een uithuisplaatsing te voorkomen.

 Doel van de training

De professional is in staat aan te sluiten bij de doelgroep jongeren en hun gezinnen die afglijdt richting (licht) crimineel gedrag, en is vanuit deze verbinding in staat om het gezin te ondersteunen bij het stellen van adequate grenzen om verder verval te voorkomen.

Resultaat van de training

Na deze training heeft de professional;

– Voldoende kennis van de straatcultuur;

– Een goed zicht op risicofactoren bij criminele ontwikkeling;

– Inzicht in de relatie tussen straatcultuur en trauma ontwikkeling;

– Handvatten om het gezin te begeleiden in het herstellen van verbinding en gezag;

– Inzichten om gezin systemisch te werken met de straatcultuur als uitgangspunt;

– geleerd meervoudig partijdig te communiceren binnen het gezinssysteem;

Na deze training heb je geleerd maar ook ervaren hoe je kunt aansluiten bij deze jongeren en hun gezinnen. Je bent in je dagelijkse praktijk in staat om aansluiting te vinden bij een complexe doelgroep jongeren wat afglijdt richting (licht) crimineel gedrag. Je bent in staat om praktische interventies toe te passen die effect hebben op zowel de individuele ontwikkeling van de jongere als de dynamiek binnen het gezinssysteem.

Opzet van de Training:

De training is een combinatie van theoretische kennis gecombineerd met praktische toepassing. Interactie en ervaringsleren staan centraal gedurende deze training.

De training geldt als een verdieping op het boek Streetcare. De volgende thema’s en methodieken zullen aan bod komen;

 • Straatcultuur van jongeren;
 • Factoren van criminele ontwikkeling;
 • Meervoudige partijdigheid en contextueel werken;
 • Werken vanuit verbinding, gezag en perspectief;
 • Gefaseerd werken aan gedragsverandering;
 • Werken vanuit de Streetcare methodiek;
 • Ontwikkeling van trauma en de relatie met straatcultuur

Naast theorie en toepassing zal reflectie op het eigen normen en waardenkader in relatie tot de doelgroep centraal staan gedurende deze training. Elke deelnemer ontvangt het boek Streetcare

Datum: 6 oktober 2022
Tijdstip: 10.00 tot 17.00
Locatie: WINGS Roermond
Oranjelaan 300
6043 GL Roermond
SKJ punten: In aanvraag
Kosten: 350,00 exclusief BTW
inclusief het boek Streetcare
inclusief koffie thee en lunch

Ik kom naar deze training

  Factuuradres

  * verplicht

  By |Published On: 6 juni 2021|Categories: Geen categorie|

  Deel dit verhaal, kies uw platform!

  Als je goed kijkt kun je iedere dag iets moois zien

  Als je goed kijkt kun je iedere dag iets moois zien