Ik werk bij een gemeente

Ik werk bij een gemeente

Het domein jeugdhulp goed inrichten blijft een zware opgave voor veel gemeenten. Jeugdhulp dichter bij de burger zou ervoor moeten zorgen dat er minder snel een beroep op zware jeugdhulp gedaan wordt.

Het lijkt erop dat er wel een decentralisatie van jeugdhulp heeft plaatsgevonden, maar de transformatie nog altijd niet goed op gang is gekomen.
Wij hebben hier een heel duidelijke visie op, werken vanuit de leefwereld moet je nooit willen inrichten vanuit de systeemwereld. En precies dat is wat wij veelal hebben zien gebeuren gedurende de gehele decentralisatie jeugdzorg.

In nauwe samenwerking met XLGroup is de Streetcare methodiek omschreven. Een methode die ingaat op deze problematiek, maar ook antwoord erop geeft. Middels een pilot in de eigen regio is aangetoond dat er vele tienduizenden euro’s bespaard kunnen worden per individuele jongere, puur door het implementeren van de Streetcare rol binnen het domein jeugdhulp.

Het zijn vaak de jongeren afkomstig uit de straatcultuur waar de jeugdhulp moeilijk grip op krijgt. Die steeds opnieuw weer voorbij komen in de overleggen rondom jeugdproblematiek en zich makkelijk laten verleiden tot (licht) crimineel gedrag. Schooluitval, hoge zorgkosten en veel overlast in de wijken ligt op de loer. Door de Streetcare rol te implementeren draag je dus niet alleen bij aan lastenverlaging binnen de jeugdhulp maar krijg je ook meer grip op de overlast in het openbaar domein.

Wij nemen jullie graag mee in onze ervaringen, dit kan middels een training waarin de handvatten worden aangereikt om het in het eigen jeugdbeleid vorm te geven. We kunnen ook een geheel implementatietraject in uw gemeente verzorgen met alle uitvoerende partners die dit moeten gaan dragen (wijkteam, straathoekwerk/jongerenwerk en u als beleidsmaker.

Wat wij u kunnen bieden;

Het domein jeugdhulp goed inrichten blijft een zware opgave voor veel gemeenten. Jeugdhulp dichter bij de burger zou ervoor moeten zorgen dat er minder snel een beroep op zware jeugdhulp gedaan wordt.

Het lijkt erop dat er wel een decentralisatie van jeugdhulp heeft plaatsgevonden, maar de transformatie nog altijd niet goed op gang is gekomen.
Wij hebben hier een heel duidelijke visie op, werken vanuit de leefwereld moet je nooit willen inrichten vanuit de systeemwereld. En precies dat is wat wij veelal hebben zien gebeuren gedurende de gehele decentralisatie jeugdzorg.

In nauwe samenwerking met XLGroup is de Streetcare methodiek omschreven. Een methode die ingaat op deze problematiek, maar ook antwoord erop geeft. Middels een pilot in de eigen regio is aangetoond dat er vele tienduizenden euro’s bespaard kunnen worden per individuele jongere, puur door het implementeren van de Streetcare rol binnen het domein jeugdhulp.

Het zijn vaak de jongeren afkomstig uit de straatcultuur waar de jeugdhulp moeilijk grip op krijgt. Die steeds opnieuw weer voorbij komen in de overleggen rondom jeugdproblematiek en zich makkelijk laten verleiden tot (licht) crimineel gedrag. Schooluitval, hoge zorgkosten en veel overlast in de wijken ligt op de loer. Door de Streetcare rol te implementeren draag je dus niet alleen bij aan lastenverlaging binnen de jeugdhulp maar krijg je ook meer grip op de overlast in het openbaar domein.

Wij nemen jullie graag mee in onze ervaringen, dit kan middels een training waarin de handvatten worden aangereikt om het in het eigen jeugdbeleid vorm te geven. We kunnen ook een geheel implementatietraject in uw gemeente verzorgen met alle uitvoerende partners die dit moeten gaan dragen (wijkteam, straathoekwerk/jongerenwerk en u als beleidsmaker.

Wat wij u kunnen bieden;

Training transformeren van het sociale domein jeugd;

Tijdens deze training nemen wij u mee naar de leefwereld van uw jongeren. Waar lopen ze vast, waarom krijgt het huidige systeem er zo weinig grip op, wat is nu exact de reden dat die kosten zo de pan uit stijgen? En hoe kan ik als gemeente hier een andere visie op formuleren?

De thema’s die aan bod komen zijn;

  • (h)erkennen van verschil leefwereld en systeemwereld;
  • kennis van de straatcultuur;
  • de Streetcare rol uitgelegd;
  • bespaarsleutel jeugdhulp;

Implementatietraject Streetcare rol;

Tijdens dit traject wordt u als gemeente geheel begeleid en ondersteund bij het implementeren van de Streetcare rol in uw sociale domein. De opbouw is zo opgezet dat wijkteam/CJG, straathoekwerk/jongerenwerk en beleidsmedewerkers gezamenlijk een kick-off van 4 trainingsdagen volgen. Daarna worden jullie 12 maanden lang begeleid om de werkwijze gestalte te geven in de eigen wijk. Dit doen we middels maandelijkse (online) intervisiebijeenkomsten.

WAAROM MOEILIJK DOEN

ALS HET SAMEN KAN

Loesje

Ik werk in het jongerenwerk en straathoekwerk

Ik werk in de jeugdzorg

Ik werk bij de gemeente