Ik ben straathoekwerker

Ik ben straathoekwerker

Vind jij het ook frustrerend dat het aanbod van jeugdhulp niet altijd aansluit bij dat wat “jouw” jongeren nodig hebben? Stop dan vandaag nog met je frustreren en neem de regie over jouw positie in de jeugdhulp. Onze deskundigheidsbevordering met als basis de Streetcare methodiek geven je de juiste handvatten om jouw eigen positie in het domein jeugdhulp te verstevigen. Het voornaamste doel is om een gezonde jeugdhulp te creëren waarbij

jongerenwerk/straathoekwerk en de jeugdhulp dichter naar elkaar toe bewegen.

Stop met wachten tot dingen veranderen maar ga zelf aan de slag te veranderen!

Ons aanbod voor jou is;

Vind jij het ook frustrerend dat het aanbod van jeugdhulp niet altijd aansluit bij dat wat “jouw” jongeren nodig hebben? Stop dan vandaag nog met je frustreren en neem de regie over jouw positie in de jeugdhulp. Onze deskundigheidsbevordering met als basis de Streetcare methodiek geven je de juiste handvatten om jouw eigen positie in het domein jeugdhulp te verstevigen. Het voornaamste doel is om een gezonde jeugdhulp te creëren waarbij jongerenwerk/straathoekwerk en de jeugdhulp dichter naar elkaar toe bewegen.

Stop met wachten tot dingen veranderen maar ga zelf aan de slag te veranderen!

Ons aanbod voor jou is;

Verdiepingstraining Streetcare Methodiek

Korte omschrijving van de training
Steeds meer jongeren glijden af naar (licht)crimineel gedrag. Het bieden van perspectief wordt steeds moeilijker, en aansluiten vanuit de hulpverlening bij de cultuur van de straat die deze jongeren met zich meebrengen wordt ook steeds moeilijker.
Streetcare richt zich als methodiek op het anders kijken, anders denken en anders werken met deze jongeren. Inzichten van de straatcultuur, een vernieuwende kijk op de inzet van preventie en een diepgang op aansluiten bij het gezinssysteem waarbij de Straatcultuur een wezenlijke rol in de dynamiek speelt komen aan bod.
Met deze training krijg je handvatten wat nodig is om in verbinding te komen met deze doelgroep, leer je vanuit deze verbinding grenzen stellen en ben je in staat het gezinssysteem te betrekken bij deze aanpak.

Resultaat na het volgen van de training

Na deze training heeft de professional;

  • Voldoende kennis van de straatcultuur;
  • Een goed zicht op het preventieve voorliggende veld;
  • handvatten om te werken vanuit presentie;
  • handvatten om te laveren tussen repressie en preventie;
  • Inzichten om gezin systemisch te werken met de straatcultuur als uitgangspunt;
  • geleerd meervoudig partijdig te communiceren binnen het gezinssysteem;

Na deze training heb je geleerd maar ook ervaren hoe het is om vanuit presentie te werken. Je bent in je dagelijkse praktijk in staat om aansluiting te vinden bij een complexe doelgroep jongeren wat afglijdt richting (licht) crimineel gedrag. Je bent in staat om praktische interventies toe te passen die effect hebben op zowel de individuele ontwikkeling van de jongere als de dynamiek binnen het gezinssysteem.

SKJ Registratie voor 6.6 punten

Implementatie traject Streetcare

Implementatie traject Streetcare

Wil jij de Streetcare rol stevig neerzetten in je eigen wijk, dan kunnen wij je daarbij helpen! Samen met je collega’s uit het wijkteam, de beleidsmedewerkers en je eigen team krijg je een kick-off van 4 trainingsdagen! Daarna worden jullie 12 maanden begeleid om de werkwijze gestalte te geven in jullie wijk. Dit gebeurt middels maandelijkse intervisiebijeenkomsten.

Wij zijn druk bezig met het accrediteren van onze trainingen. Wij verwachten deze in het voorjaar 2021 geaccrediteerd aan te kunnen bieden. Mocht je nu al gebruik willen maken van onze diensten neem dan contact op.

Wil jij de Streetcare rol stevig neerzetten in je eigen wijk, dan kunnen wij je daarbij helpen! Samen met je collega’s  uit het wijkteam, de beleidsmedewerkers en je eigen team krijg je een kick-off van 4 trainingsdagen! Daarna worden jullie 12 maanden begeleid om de werkwijze gestalte te geven in jullie wijk. Dit gebeurt middels maandelijkse intervisiebijeenkomsten.

Wij zijn druk bezig met het accrediteren van onze trainingen. Wij verwachten deze in het voorjaar 2021 geaccrediteerd aan te kunnen bieden. Mocht je nu al gebruik willen maken van onze diensten neem dan contact op

WAAROM MOEILIJK DOEN

ALS HET SAMEN KAN

Loesje

Ik werk in het jongerenwerk en straathoekwerk

Ik werk in de jeugdzorg

Ik werk bij de gemeente